III SAR - Treća Studentska Astronomska Radionica - 03.06.2009.

Astrofizički paviljon - Astronomska Opservatorija Beograd

Beograd 03.06.2009.

PROGRAM

10:00 - 10:45 Dolazak Studenata iz Novog Sada
10:45 - 11:00 Upoznavanje :)

Plenarno predavanje

11:00 - 11:45 Marko Simonović "Beli patuljci i neutronske zvezde kao kvantni objekti "

11:45 - 12:00 Pauza

Sesija I (Chair: T. Prodanović)
12:00 - 12:20 Slobodan Opsenica "Neke funkcije raspodele i Mizesov kriterijum saglasnosti "
12:20 - 12:40 Rade Marjanović "Analiza deponovane energije kosmičkih miona u NaI(Ti) detektoru "
12:40 - 13:00 Ivan Milić i Sandra Dejanić "Procena optičke debljine (sunčevih) protuberanci"

13:00 - 14:00 Pauza za ručak

Sesija II (Chair: D. Ilić)
14:00 - 14:20 Bojan Sič "Perturbacije i zarobljavanje kometskih objekata zvezdanim prolaskom i uticaj na planetarni sistem "
14:20 - 14:40 Marko Pavlović i Vladimir Zeković "Korekcija vremenski promenljive greške primenom harmonijske analize i digitalne obrade signala "
14:40 - 15:00 Aleksandra Čiprijanović "PLANCK"

15:00 - 15:15 Diskusija + pauza

15:15 - 16:00 Tijana Prodanović "10 prezenterskih zapovesti"

16:00 - 18:00 Eksperiment: Kako uhvatiti kosmičko zračenjeUčesnici: Studenti astronomije sa Beogradskog i Novosadskog Univerziteta
Organizatori: Katedra za astronomiju, Matematicki fakultet u Beogradu; Departman za Fiziku, Prirodno-matematicki fakultet u Novom Sadu; Astronomska Opservatorija Beograd


Ostale slike možete pogledati ovde.
Pregled ostalih radionica: I SAR, II SAR