Druga Astronomska Studentska Radionica

Departman za fiziku, III sprat, učionica 65, Prirodno-matematički Fakultet

Novi Sad 16.11.2007.

PROGRAM

15:00 - 15:15 Dolazak Studenata iz Beograda i upoznavanje :)
15:15 - 15:30 Uvodna reč

Sesija I (Pretsedava Brankica Šurlan)
15:30 - 15:50 Neda Stojković "Određivanje optimalnog vremena ekspozicije za snimanje vidljivog dela spektra EMZ Sunca na talasnim dužinama H-alfa, H-beta, D3 i Ca"
15:50 - 16:10 Miljana Jovanović "Novi posmatrački katalog CCD zenitske tube"
16:10 - 16:30 Sanja Tomić "Kalibracija Echelle spektrografa"

16:30 - 17:00 Pauza

Sesija II (Pretsedava Dr Tijana Prodanović)
17:00 - 17:20 Tihomir Jovanović "Evolucija prominencija"
17:20 - 17:40 Ivana Horvat "Weakly Interacting Massive Particles"
17:40 - 18:00 Petar Kostić "Kratki saveti kako da ubrzate svoju česticu"

18:00 Diskusija

Učesnici: Studenti astronomije sa Beogradskog i Novosadskog Univerziteta
Organizatori: Katedra za astronomiju, Matematicki fakultet u Beogradu; Departman za Fiziku, Prirodno-matematicki fakultet u Novom Sadu; Astronomska Opservatorija Beograd


Ostale slike možete pogledati ovde.
Pregled ostalih radionica: Prva.